fbpx ...

WORKSHEET:

QUICK IMPROVEMENTS – SZYBKIE UDOSKONALENIA
PROBLEM SOLVING – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POPRAW EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ W
TWOJEJ FIRMIE

Do czego wykorzystasz worksheet?
WORKSHEET czyli arkusz roboczy jest podstawowym elementem metodologii Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów. Arkusz jest moim autorskim opracowaniem, powstałym w wyniku ponad 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów optymalizacyjnych. Podstawowa zasada PDCA, precyzyjne definiowanie przyczyn źródłowych, pełen monitoring realizacji projektu, komunikacja zespołu oraz wskaźniki efektu – wszystkie te elementy zostały ułożone w przyjazny, przejrzysty layout, aby dzięki precyzyjnej komunikacji wewnętrznej realizować wszelkie działania w duchu Quick Response Management.
Szybkie usprawnienia
Szybkie Usprawnienia i Rozwiązywanie Problemów: Nasz autorski arkusz roboczy oparty na ponad 20-letnim doświadczeniu to narzędzie, które przynosi natychmiastowe rezultaty.

Kto najlepiej zna proces oraz jego ewentualne mankamenty? Ten, kto go wykonuje. Szybkie usprawnienie to kwintesencja ciągłego doskonalenia każdej organizacji – sprowadzona do podstawowych komórek organizacyjnych.  Szybkie usprawnienia to działania inicjowane przez pracowników liniowych w odpowiedzi na trapiące ich bolączki. Nie czekaj, aż pojawi się konkretny problem, tylko pozwól pracownikom kształtować przestrzeń roboczą zgodnie z ich potrzebami, ale również zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Rozwiązywanie problemów
Kolejny raz ten sam problem, który powraca jak bumerang? Trzeba go wreszcie ‘wyplenić’ wraz z korzeniami. Analiza przyczyn problemu i ścisłe dopasowanie działań do zidentyfikowanej przyczyny, sprawi że przestaniesz walczyć ze skutkami, a skutecznie wyeliminujesz przyczyny.
Przejrzysta struktura
WORKSHEET został podzielny na 6 części:
  • Inicjowanie działań
  • dane wejściowe
  • realizację
  • ocenę
  • potwierdzenie wyników
  • podsumowanie
Cykl PDCA
PDCA w Praktyce: Wykorzystaj fundamenty PDCA (Plan, Do, Check, Act) w Twojej firmie, dzięki którym osiągniesz doskonałość w zarządzaniu procesami.

PDCA (Plan, Do Check, Act) jest fundamentem systemów zarządzania opartych o normy ISO. Wprowadzenie cyklu ciągłego doskonalenia do przedsiębiorstwa pozwala na prawidłowe i efektywne zarządzanie wszelkimi procesami: systemowymi i biznesowymi. Szybkie, osiągalne i proste działania, które są realizowane systematycznie, a następnie wprowadzane jako standard, umożliwiają efektywny rozwój.
KAIZEN
Kaizen: Filozofia Kaizen, czyli ustawiczne doskonalenie, teraz dostępna dla Ciebie. Proste kroki do nieustannego poprawiania efektywności.

KAIZEN to japońska filozofia ustawicznego, polepszania, poprawiania procesów zarządzania, produkcji i dostarczania usług na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacji. Jakość oznacza zmianę stylu myślenia i zarządzania i wprowadzenie niekończącego się procesu ulepszania organizacji poprzez drobne usprawnienia, często nie wymagające wielkiego wysiłku wdrożeniowego i znacznych nakładów inwestycyjnych. Głównym zasobem jest tu – Qood Sense – Zdrowy Rozsądek. W duchu Kaizen jest skracanie czasu pomiędzy wypracowaniem koncepcji usprawnień, czy zdefiniowaniem problemu, a samym wdrożeniem usprawnienia, czyli Quick Response Management.
Zacznij DZIAŁAĆ!
Zdobywaj Przewagę Konkurencyjną: Przestań walczyć z pożarami. Zidentyfikuj przyczyny i eliminuj je raz na zawsze.

NIE ZWLEKAJ! Czas jest zasobem nieodnawialnym! Każdy z nas ma go dokładnie tyle samo – 1440 minut na dobę i żadna z niewykorzystanym minut nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy! Zdobądź przewagę nad konkurencją, dzięki Szybkim Usprawnieniom i Rozwiązywaniu Problemów!
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.