fbpx ...

TOOLBOX

SAFETYWALK

SAFETYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia SAFETYWALK - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. SAFETYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenia poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Bezpieczne…
QUALITYWALK

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆIdentyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować istotne problemy dla organizacji jest kluczowym elementem analizy ryzyka.QUALITYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenie poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem ciągłości działania.Jakość…
GEMBAWALK

GEMBAWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia GEMBAWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje wartość dodanaCiągłe doskonalenie to proces osadzony w codziennych ramach analizowania wydajności, identyfikowania możliwości i wprowadzania stopniowych zmian w procesach, produktach i postępowaniu personelu.Podejmowanie decyzji na podstawie danych uzyskanych z procesu, związanych z produktem/usługą jest kluczowym elementem prowadzenia jakiejkolwiek działalności…
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.