fbpx ...

DARMOWY WEBINAR:

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Skuteczny System Zarządzania W TWOJEJ FIRMIE
31.01.2024 – godz. 20.30

Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy systemem zarządzania opartym na działaniach, a systemem zarządzania opartym na procedurach?

W znakomitej większości przypadków wdrożony System Zarządzania oparty jest na procedurach, opisujących realizowane procesy.
W ten sposób daje nam wrażenie ‘uregulowania’ i ‘ustandaryzowania’ realizowanych procesów i operacji.
Niestety – takie podejście i sposób udokumentowania Systemu stanowi swoisty ‘snapchat’ istniejących rozwiązań organizacyjnych i ulega szybkiemu przedawnieniu – niejednokrotnie już w momencie zatwierdzenia dokumentacji systemowej do stosowania.

Dlaczego więc nie oprzeć funkcjonowania Systemu Zarządzania na działaniach,
a nie na procedurach?

Takie podejście spowoduje, że Twój System Zarządzania stanie się zrozumiały dla wszystkich szczebli w organizacji – od Najwyższego Kierownictwa, poprzez Właścicieli Procesów, aż po pracowników operacyjnych. Umożliwi również pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwiązywanie problemów oraz realizację procesów w możliwie najkrótszym czasie z maksymalizacją efektu finansowego!

Jednym z najważniejszych pytań w ocenie przyczyn wystąpienia niezgodności jest: „Czy my mamy na to procedurę?”

Nadmierne skupienie się na regulacjach powoduje, że wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie Systemu Zarządzania postrzegają go jako „sztywny gorset”, zbiurokratyzowany mechanizm proceduralny narzucający sztywne ramy i ograniczający swobodę działania.

System Zarządzania powinien być jak mapa drogowa – pozwalając na dostosowanie działań do zaistniałych warunków w rzeczywistych sytuacjach.

Procedury systemowe z natury tworzone są jako opis sytuacji idealnej, gdy wszystkie elementy procesu realizowane są w idealnych warunkach, na tych samych maszynach, przy tych samych ustawieniach, przez tych samych operatorów.

Przecież zawsze robimy tak samo, więc co może pójść nie tak?

Zawsze tak było i było dobrze.

Jakże często słyszymy takie wypowiedzi podczas prób zainicjowania analizy procesu, operacji czy uruchomienia działań doskonalących.

Każda organizacja opiera się na działaniach. Każda aktywność biznesowa składa się z szeregu następujących po sobie operacji, prowadzących proces od wejścia do wyjścia.

Każdego dnia pracownicy w firmie stają przed wyborem – jakie podjąć działania w wyniku zaistniałej sytuacji.

Naturalnym jest więc, że nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich sytuacji w procedurach, instrukcjach, regulaminach i innego typu regulacjach.

Aby zatem nasz System Zarządzania był systemem efektywnym i skutecznym, musimy się skupić nie na tworzeniu zawiłej sieci skomplikowanych regulacji, ale na stworzeniu prostych zasad pozwalających pracownikom na podejmowanie działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji.

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR?

JEŻELI JESTEŚ:
  • pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, a Twoja firma wciąż nie działa tak, jak chcesz i nie przynosi Ci satysfakcji i oczekiwanych korzyści finansowych?
  • masz wrażenie, że konkurencja posiada jakieś nadprzyrodzone moce, gdy oferuje krótsze czasy realizacji i niższe ceny?
  • klienci prześcigają się w zgłaszaniu roszczeń i reklamacji?
  • na domiar złego czujesz się jak STRAŻAK na ciągłym dyżurze, gaszący co chwila wybuchające pożary?
  • napotykasz na opór i zniechęcenie w podejmowaniu jakichkolwiek działań, wykraczających poza utarty SCHEMAT
  • na każdą propozycję jakiejkolwiek zmiany słyszysz “ZAWSZE TAK BYŁO I BYŁO DOBRZE”
  • ciągle musisz walczyć o dostęp do niezbędnych Ci informacji do wykonania zleconego Ci zadania
  • spotykasz się z tumiwisizmem i obojętnością innych pracowników
  • znienacka, np. w kuluarach dowiadujesz się o nowych projektach/zleceniach przyjętych przez firmę do realizacji, za których wynik ponosisz odpowiedzialność

to na WEBINARZE
poznasz gotowy, sprawdzony ‘w boju’ i dopracowany,
skuteczny schemat postępowania, który pozwoli Ci rozprawić się z:

I. „głuchym telefonem” czyli brakiem komunikacji
II. brakiem zaangażowania i motywacji
III. Obojętnością i zagubieniem
IV. strachem przed podejmowaniem działań
V. unikaniem odpowiedzialności
VI. niechęcią do zmian

Do WEBINARU pozostało:

Startujemy 31.01.2024 o godz. 20.30

WEBINAR JEST CAŁKOWICIE DARMOWY!

3 CASE STUDIES

76% redukcji LeadTime reklamacji

62% redukcji kosztów operacyjnych

35% redukcji czasu obsługi magazynu

PO CO MI TEN WEBINAR?

QIPS (Quick Improvements & Problems Solving) jest moim autorskim warsztatem pracy przy realizacji projektów optymalizacyjnych.

Dzięki ścisłej współpracy z klientami, uzyskaliśmy konkretne efekty, które możesz poznać bliżej podczas WEBINARU.

Podczas WEBINARU omówię trzy elementy składowe metodologii QIPS: WORKSHEET, WORKBOOK i WORKSHOP które poddawane są ciągłemu doskonaleniu – zgodnie z metodologią QIPS, opartą na PDCA.

Na WEBINARZE poznasz metody kreuowania Liderów Zmian, dzięki którym Twoja firma/dział/zespół zacznie działań jak na turbodoładowaniu!

"Wszystko brzmi fajnie, ale obecnie ludziom się nic nie chce"

NIC PODOBNEGO!

Ludzie nie angażują się w zadania, których nie rozumieją, których się boją i które wydają się zbyt skoplikowane.

Wszyscy podziwiamy wyczyny Stocha i Żyły na skoczniach całego świata. 

Z zapartym tchem patrzymy, jak fruną na mamutach po 250 metrów!

Ale czy sami stanęlibyśmy na rozbiegu nawet małej skoczni?

Oczywiście, że nie!

Ale każdy z nas jest w stanie przeskoczyć kałużę!

Jeżeli przeskoczymy 250 takich kałuż – to pokonamy taki sam dystans jak Stoch lub Żyła na mamucie!

Cały problem w realizacji Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów polega przystosowaniu zadań do naszych możliwości.

Na tym polega fenomen KAIZEN – stałe doskonalenie małymi krokami!

KTO ZA TYM STOI?

SZAŁWIŃSKI. DANIEL SZAŁWIŃSKI.

Jestem Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach jednocześnie mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem ‘Lean Thinking’ – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści. Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład: – skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
15% uwolnionej powierzchni magazynowej.
W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management

zyro-image90

Przekonany/a?

SSZ WEBINAR - 31.01.2024

Skuteczny System Zarządzania WEBINAR
Startujemy 31.01.2024 o godz. 20.30

Jeszcze chwilka, Twoje miejsce jest właśnie rezerwowane!

Dziękuję za zapis!

Twoje miejsce zostało zarezerwowane.

Wszystkie webinary w jednym miejscu!

Nie masz czasu na cotygodniowe spotkania?

Obwiasz się, że przegapisz któryś z kolejnych webinarów dotyczących wdrożenia metody QIPS?

Nie masz się czego obawiać. poniżej możesz zamówić zestaw zapisów video z wszystkich 15 webinarów, na których omawiam krok po kroku zastosowanie metody QIPS w realizacji projektów optymalizacyjnych! 

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 08.11.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.7 – Daily MANAGEMENT

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 02.11.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.6 – CAPA

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 25.10.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.5 – Co może pójść nie tak?

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 18.10.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.4 – Droga do celu

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 11.10.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.3 – Co chcesz osiągnąć?

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 04.10.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.2 – Poznaj swój PROCES!

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 27.09.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – VOL.1 – Poznaj swój PROBLEM!

ZAPIS VIDEO WEBINAR – 20.09.2023

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

QIPS – Wprowadzenie

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.