fbpx ...

SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

OPARTY NA DZIAŁANIACH, A NIE NA PROCEDURACH!

PROGRAM TRANSFORMACJI
TWOJEJ FIRMIE!

Jak w tej chwili funkcjonuje Twoja firma/dział/zespół?

Czy...

Trafiłem? Tak myślałem..

Też się tak kiedyś czułem…

Też kiedyś byłem na Twoim miejscu, czując że każde podejmowane działanie zamiast kończyć się sukcesem, zamienia się w krwawy horror…

Walczyłem o przekonanie współpracowników, że proponowane rozwiązania mają sens, że skuteczne rozwiązanie problemu, umożliwi rozprawienie się z nim raz na zawsze…

‘Zawsze tak było i było dobrze’

‘Jak coś działa, to po co ruszać?’

‘Tu już inni próbowali i nie dali rady’

– takie obiekcje słyszę za każdym razem, gdy uruchamiam kolejną realizację PROGRAMU TANSFORMACJI w SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA w firmach.

Dlatego tworząc ten PROGRAM, jako narzędzie ciągłego doskonalenia w duchu KAIZEN, zastosowałem metodę znanych trenerów – małe kroki oraz nisko wiszące owoce.

Przypomnij sobie czas, gdy stawiałeś/aś swoje pierwsze kroki. Czas, gdy z poziomu podłogi, raczkowania, wstajesz z kolan. Czy od razu zacząłeś/aś biegać maratony albo sprinty?

Oczywiście że nie! Pierwszym etapem było łapanie równowagi w pozycji stojącej, a następnie stawianie nieporadnych, pierwszych kroków.

Zaś Twoi rodzice dbali o Twoją motywację, nagradzając każdy z Twoich pierwszych nieporadnych korków pochwałami i ogromną radością!

Zaś później – gdy zdobywasz kolejne umiejętności – też realizujesz je krok po kroku, małymi postępami.

I zaczynasz od prostych elementów, pozwalających Ci na opanowanie podstawowych najprostszych elementów, aby móc następnie przejść do coraz bardziej złożonych kombinacji.

Dlatego PROGRAM TRANSFORMACJI w SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA  oparty jest na 12 filarach, prowadzących do sukcesu.

Podstawowym warunkiem powodzenia PROGRAMU TRANSFORMACJI jest praca zespołowa.

 

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?

JEŻELI JESTEŚ:
 • pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, a Twoja firma wciąż nie działa tak, jak chcesz i nie przynosi Ci satysfakcji i oczekiwanych korzyści finansowych?
 • masz wrażenie, że konkurencja posiada jakieś nadprzyrodzone moce, gdy oferuje krótsze czasy realizacji i niższe ceny?
 • klienci prześcigają się w zgłaszaniu roszczeń i reklamacji?
 • na domiar złego czujesz się jak STRAŻAK na ciągłym dyżurze, gaszący co chwila wybuchające pożary?
 • napotykasz na opór i zniechęcenie w podejmowaniu jakichkolwiek działań, wykraczających poza utarty SCHEMAT
 • na każdą propozycję jakiejkolwiek zmiany słyszysz “ZAWSZE TAK BYŁO I BYŁO DOBRZE”
 • ciągle musisz walczyć o dostęp do niezbędnych Ci informacji do wykonania zleconego Ci zadania
 • spotykasz się z tumiwisizmem i obojętnością innych pracowników
 • znienacka, np. w kuluarach dowiadujesz się o nowych projektach/zleceniach przyjętych przez firmę do realizacji, za których wynik ponosisz odpowiedzialność

to biorąc udział w PROGRAMIE TRANSFORMACJI
poznasz gotowy, sprawdzony ‘w boju’ i dopracowany,
skuteczny schemat postępowania, który pozwoli Ci 

zmienić sztywny, oparty na procedurach system zarządzania na zwinny, oparty na działaniach 

SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA i rozprawić się z:

I. „głuchym telefonem” czyli brakiem komunikacji
II. brakiem zaangażowania i motywacji
III. Obojętnością i zagubieniem
IV. strachem przed podejmowaniem działań
V. unikaniem odpowiedzialności
VI. niechęcią do zmian

oraz wykreować LIDERÓW ZMIAN, członków Zespołów ds. Ciągłego Doskonalenia, którzy w sposób ciągły i systematyczny poprowadzą w Twojej firmie projekty optymalizacyjne.

CO KONKRETNIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ
DZIĘKI
PROGRAMOWI TRANSFORMACJI?

SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA to proces transformacji
oparty na cyklu Deminga (PDCA) oraz KAIZEN

PRZED

PO

SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA to:

* praca zespołowa

* identyfikacja rzeczywistych problemów

* praktyczne wykorzystanie narzędzi doskonalenia jakości

* budowanie zaangażowania i rozbijania obiekcji

* identyfikacja strat - czasowych i finansowych

* wykorzystanie narzędzi sytemu zarządzania do realizacji określonych zadań

PRZYKŁADOWE WYNIKI OSIĄGANE DZIĘKI
SKUTECZNEMU SYSTEMOWI ZARZĄDZANIA

76% redukcji LeadTime reklamacji

62% redukcji kosztów operacyjnych

35% redukcji czasu obsługi magazynu

TEN PROGRAM to

transformacja systemu zarządzania opartego na procedurach

w skuteczny i efektywny system zarządzania oparty na działaniach

"Wszystko brzmi fajnie, ale obecnie ludziom się nic nie chce"

NIC PODOBNEGO!

Ludzie nie angażują się w zadania, których nie rozumieją, których się boją i które wydają się zbyt skoplikowane.

Wszyscy podziwiamy wyczyny Stocha i Żyły na skoczniach całego świata. 

Z zapartym tchem patrzymy, jak fruną na mamutach po 250 metrów!

Ale czy sami stanęlibyśmy na rozbiegu nawet małej skoczni?

Oczywiście, że nie!

Ale każdy z nas jest w stanie przeskoczyć kałużę!

Jeżeli przeskoczymy 250 takich kałuż – to pokonamy taki sam dystans jak Stoch lub Żyła na mamucie!

Cały problem w realizacji Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów polega przystosowaniu zadań do naszych możliwości.

Na tym polega fenomen KAIZEN – stałe doskonalenie małymi krokami!

KTO ZA TYM STOI?

SZAŁWIŃSKI. DANIEL SZAŁWIŃSKI.

Jestem Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach jednocześnie mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem ‘Lean Thinking’ – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści. Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład: – skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
15% uwolnionej powierzchni magazynowej.
W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management

zyro-image90

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU TRANSFORMACJI

PROGRAM TRANSFORMACJI w SKUETCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA to wykorzystanie 5 kluczowych czynników, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji sztywnego, nieefektywnego Systemu Zarządzania opartego na procedurach, w skuteczny system zarzadzania oparty na działaniach. Głównym elementem transformacji jest budowa kultury organizacyjnej firmy, w której ludziom ‘chce się chcieć’.

12 FILARÓW SKUTECZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PROGRAM TRANSFORMACJI w SKUETCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA to analiza i modyfikacja – aktualizacja, doskonalenie lub wdrożenie od zera rozwiązań systemowych w poniższych 12 obszarach, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji sztywnego, nieefektywnego Systemu Zarządzania opartego na procedurach, w skuteczny system zarzadzania oparty na działaniach. 

Każdy z filarów to zestaw elementów systemowych, dzięki którym zdefiniujesz konkretne cele i uruchomisz działania zmierzające do ich osiągania.

Każdy filar – to odrębny proces, ale ich wzajemne powiązanie pozwala na wyeliminowanie chaosu informacyjnego i dualnego systemu zarządzania Twoją organizacją – tego na ‘papierze’ i tego w realnym życiuFilar 1

Jako pierwszy filar Skutecznego Systemu Zarządzania ustanów działania. Daj im najwyższy priorytet w organizacji, tak aby wszyscy pracownicy poczuli, że system „żyje”. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie centralnego – zintegrowanego dla wszystkich działów w organizacji systemu CAPA (Corrective And Preventive Actions).Filar 2

Jako drugi filar Skutecznego Sytemu Zarządzania ustanów projekty. Daj możliwość zgłaszania i realizowania projektów doskonalących całej organizacji. Daj zielone światło kreatywności pracowników i doceń ich wkład w rozwój organizacji. Zdziwisz się, gdy po pewnym czasie nie będzie już Ci potrzeba Jednostka Ratownicza do gaszenia pożarów.
Filar 3

Jako trzeci filar Skutecznego Systemu Zarządzania ustanów procesy oraz ich uregulowanie w postaci procedur. Pisz prostym, zrozumiałym językiem, unikaj żargonu, trudnych sformułowań i skrótów. Bardzo często gdy czytam dokumentację firmy przed audytem, czuję się jak szpieg z Krainy Deszczowców, czytający zaszyfrowaną depeszę. Zanim wpadniesz w rytm „pisania”, pomyśl nad innymi sposobami udokumentowania postępowania opisanego w procedurach i innych regulacjach. Możliwości masz sporo – od schematu blokowego przez diagram przepływu do diagramu żółwia.
Filar 4

Czwarty filar to wskaźniki – Peter Drucker powiedział „Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”. Sukcesem w systemie zarządzania nie jest opomiarowanie, owskaźnikowanie procesów, które realizujemy w organizacji, ale to w jaki sposób wykorzystujemy uzyskane informacje, które z tych pomiarów uzyskujemy do zarządzania organizacją.
Filar 5

Piąty filar to cele i zadania – spraw, aby każdy pracownik w Twojej organizacji czuł się ważny. I posiadał pełną świadomość znaczenia swoich działań dla finalnego wyniku Twojej organizacji.
Filar 6

Szósty filar to wymagania – zarówno te zdefiniowane w specyfikacji Twoich produktów lub usług, jak i te, których oczekuje Twój klient. Uwaga – w każdym procesie wewnętrznym w Twojej organizacji masz również określone wymagania dla procesu, działania poprzedzającego realizację określonego działania. Nie zapominaj o tym!
Filar 7

Siódmy filar to analiza SWOT – nie ograniczaj się wyłącznie do analizy powierzchownej całej organizacji. Wejdź w każdy dział organizacyjny, proces, kluczowe stanowiska w organizacji, liderów procesów. Zobaczysz jaki potencjał zgromadzisz do analizy ryzyk biznesowych i działań doskonalących!
Filar 8

Ósmy filar to odpowiedzialność i uprawnienia – czy na pewno każdy pracownik w organizacji wie co powinien robić? I jakie konkretne działania bierze na siebie odpowiedzialność?
Filar 9

Dziewiąty filar to audyt wewnętrzny – niedoceniane narzędzie doskonalenia wewnętrznego organizacji. Tu problemem jest wyszkolenie aktywnych audytorów wewnętrznych – liderów zmian w organizacji.
Filar 10

Dziesiąty filar to niezgodności – pamiętaj o nadrzędnej zasadzie zarządzania – SISO – Shit In, Shit Out. Z piasku bicza nie ukręcisz.
Filar 11

Jedenasty filar to analiza danych – łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Ale w jednym i drugim przypadku trzeba znać przyczynę. Bez danych jesteś jak ślepiec we mgle. Działasz po omacku.
Filar 12

Dwunasty filar to przegląd systemu – każdy pilot przed startem przeprowadza procedurę przeglądu wszystkich krytycznych elementów samolotu, aby mieć pewność przeprowadzenia udanego lotu i bezpiecznego lądowania.
OSIĄGNIJ PODOBNE LUB LEPSZE REZULTATY!

75%

redukcji Lead Time reklamacji

62%

redukcji kosztów operacyjnych

35%

redukcji czasu obsługi magazynów

WYBIERZ SWÓJ PROGRAM TRANSFORMACJI
Z DOSTĘPNYCH OPCJI

Sprawdź jaki potencjał drzemie w Twojej organizacji!

Zrób symulację i podejmij działania jeszcze dziś!

STANDARD
12000PLN netto
 • 48 tygodni / 12 miesięcy
 • 3 wizyty on-site
 • 2 h konsultacji / miesiąc
 • zadania do wykonania na każdy tydzień
FAST
15000PLN netto
 • 24 tygodnie / 6 miesięcy
 • 3 wizyty on-site
 • 1 h konsultacji / tydzień
 • zadania do wykonania na każdy tydzień
NAJLEPSZY WYBÓR!
EXPRESS
18000PLN netto
 • 12 tygodni / 3 miesiące
 • 3 wizyty on-site
 • 2 h konsultacji / tydzień
 • zadania na każdy dzień tygodnia
 • 2-dniowe Warsztaty QIPS

PROCES TRANSFORMACJI możesz dostosować do swoich potrzeb, uzupełniając o dodatkowe godziny konsultacji lub realizację Warsztatów QIPS dla LIDERÓW ZMIAN!

JAK PRACUJEMY?

PROGRAM TRANSFORMACJI to podróż. 

Wyprawa w nieznane, gdzie na każdym kroku czają się jakieś niespodzianki. Ja jestem Twoim przewodnikiem, ale to na Tobie i Twoim Zespole spoczywa ciężar przeprowadzenia tego wyzwania.

Poniżej przedstawiam kroki realizacji PROGRAMU TRANSFORMACJI:

 1. TY: Wybierasz plan cenowy, determinujący jaki czas chcesz poświęcić na realizację PROGRAMU TRANSFORMACJI
 2.  JA: Ustalam z Tobą Cel PROGRAMU TRANSFORMACJI oraz ‘Kamienie Milowe’, które poprowadzą nas po wspólnej drodze. Kamienie Milowe to 12 filarów Skutecznego Systemu Zarządzania.
 3. TY: Akceptujesz Cel PROGRAMU TRANSFORMACJI i zapewniasz zasoby niezbędne do jego realizacji: Zespół oraz inne środki o które zawnioskuje Zespół w trakcie realizacji PROGRAMU. Pamiętaj! W Ciągłym Doskonaleniu najważniejsza jest konsekwencja. Cykl PDCA zawiera opcję koruguj – gdy coś nie idzie zgodnie z planem.
 4. TY i JA: Przystępujemy do realizacji PROGRAMU TRANSFORMACJI – razem z Twoim Zespołem. Możesz być LIDEREM Zespołu, lub wyznaczyć kogoś z organizacji. Ważne jest, abyś był w Zespole i uczestniczył w jego pracach, ale nie kwestionuj propozycji Zespołu i nie torpeduj jego działań. Pozwól ludziom wziąć odpowiedzialność za propozycje i podejmowane działania. Spraw, aby ‘chciało im się chcieć’.
 5. JA: Otrzymujesz gotowy plan PROGRAMU TRANSFORMACJI, nakierunkowany na osiągnięcie wyznaczonego celu. Co tydzień otrzymujesz syntetyczny raport z jego realizacji, abyś miał pełną wiedzę o jego przebiegu i pojawiających się zagrożeniach.
 6. TY: Motywujesz ludzi do zwiększonego wysiłku organizacyjnego i kreowania rzeczywistości biznesowej wg realnych potrzeb. Pamiętaj, że największą wiedzę o istniejących problemach ma zawsze ten, kto wykonuje bezpośrednio określone działania. 
 7. JA: Koordynuję realizację PROGRAMU TRANSFORMACJI. Informuję Cię o postępach, jak i o porażkach. Proponuję rozwiązania dopasowane do Twojej organizacji.
 8. TY: Kierujesz organizacją i jej działaniami / procesami. Podejmujesz strategiczne decyzje. Decyzje operacyjne przekazujesz Twojemu Zespołowi ds Ciągłego Doskonalenia.
 9. TY i JA: Podsumowujemy realizację PROGRAMU TRANSFORMACJI. Sprawdzamy CEL. Wyciągamy wnioski. Dopieszczamy zasady SKUTECZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
 10. TY: Cieszysz się wynikami organizacji…. i dalej kręcisz kołem DEMINGA (P-D-C-A), aby organizacja ‘wykręcała’ coraz lepsze wyniki.    
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.