fbpx ...

CUSTOM WORKSHOP/INDYWIDUALNE WARSZTATY


QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POPRAW EFEKTYWNOŚĆ W
TWOJEJ FIRMIE

Jak w tej chwili funkcjonuje Twoja firma/dział/zespół?

Czy...

Trafiłem? Tak myślałem..

Też się tak kiedyś czułem…

Też kiedyś byłem na Twoim miejscu, czując że każde podejmowane działanie zamiast kończyć się sukcesem, zamienia się w krwawy horror…

Walczyłem o przekonanie współpracowników, że proponowane rozwiązania mają sens, że skuteczne rozwiązanie problemu, umożliwi rozprawienie się z nim raz na zawsze…

‘Zawsze tak było i było dobrze’

‘Jak coś działa, to po co ruszać?’

‘Tu już inni próbowali i nie dali rady’

– takie obiekcje słyszę za każdym razem, gdy uruchamiam kolejne wdrożenie QIPS w firmach.

Dlatego tworząc zasady QIPS, jako narzędzie ciągłego doskonalenia w duchu KAIZEN, zastosowałem metodę znanych trenerów – małe kroki oraz nisko wiszące owoce.

Przypomnij sobie czas, gdy stawiałeś/aś swoje pierwsze kroki. Czas, gdy z poziomu podłogi, raczkowania, wstajesz z kolan. Czy od razu zacząłeś/aś biegać maratony albo sprinty?

Oczywiście że nie! Pierwszym etapem było łapanie równowagi w pozycji stojącej, a następnie stawianie nieporadnych, pierwszych kroków.

Zaś Twoi rodzice dbali o Twoją motywację, nagradzając każdy z Twoich pierwszych nieporadnych korków pochwałami i ogromną radością!

Zaś później – gdy zdobywasz kolejne umiejętności – też realizujesz je krok po kroku, małymi postępami.

I zaczynasz od prostych elementów, pozwalających Ci na opanowanie podstawowych najprostszych elementów, aby móc następnie przejść do coraz bardziej złożonych kombinacji.

Dlatego Quick Improvements & Problem Solving (Szybkie Usprawnienia i Rozwiązywanie Problemów) podzielony jest na 12 prostych etapów, prowadzących do sukcesu.

Podstawowym warunkiem powodzenia realizacji działań optymalizacyjnych przy wykorzystaniu QIPS jest praca zespołowa.

Dedykowany WORKSHOP jest intensywnym, 2-dniowym programem szkoleniowym, w którym krok po kroku poprowadzę Twój zespół do sukcesu w realizacji działań optymalizacyjnych.

Grupa do 10 osób, minimum teorii, maximum praktyki – 12 kroków prowadzących do osiągania ponadprzeciętnych wyników!

DLA KOGO SĄ TE WARSZTATY?

JEŻELI JESTEŚ:
  • pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, a Twoja firma wciąż nie działa tak, jak chcesz i nie przynosi Ci satysfakcji i oczekiwanych korzyści finansowych?
  • masz wrażenie, że konkurencja posiada jakieś nadprzyrodzone moce, gdy oferuje krótsze czasy realizacji i niższe ceny?
  • klienci prześcigają się w zgłaszaniu roszczeń i reklamacji?
  • na domiar złego czujesz się jak STRAŻAK na ciągłym dyżurze, gaszący co chwila wybuchające pożary?
  • napotykasz na opór i zniechęcenie w podejmowaniu jakichkolwiek działań, wykraczających poza utarty SCHEMAT
  • na każdą propozycję jakiejkolwiek zmiany słyszysz “ZAWSZE TAK BYŁO I BYŁO DOBRZE”
  • ciągle musisz walczyć o dostęp do niezbędnych Ci informacji do wykonania zleconego Ci zadania
  • spotykasz się z tumiwisizmem i obojętnością innych pracowników
  • znienacka, np. w kuluarach dowiadujesz się o nowych projektach/zleceniach przyjętych przez firmę do realizacji, za których wynik ponosisz odpowiedzialność

to biorąc udział w WORKSHOPie
poznasz gotowy, sprawdzony ‘w boju’ i dopracowany,
skuteczny schemat postępowania, który pozwoli Ci rozprawić się z:

I. „głuchym telefonem” czyli brakiem komunikacji
II. brakiem zaangażowania i motywacji
III. Obojętnością i zagubieniem
IV. strachem przed podejmowaniem działań
V. unikaniem odpowiedzialności
VI. niechęcią do zmian

oraz wykreować LIDERÓW ZMIAN, członków Zespołów ds. Ciągłego Doskonalenia, którzy w sposób ciągły i systematyczny poprowadzą w Twojej firmie projekty optymalizacyjne.

CO KONKRETNIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ
DZIĘKI
INDYWIDUALNYM WARSZTATOM?

CUSTOM WORKSHOP to proces transformacji
oparty na cyklu Deminga (PDCA) oraz KAIZEN

CUSTOM WORKSHOP to:

* nauka pracy zespołowej - grupa do 10 osób

* nauka identyfikacji rzeczywistych problemów

* nauka praktycznego wykorzystania narzędzi doskonalenia jakości

* nauka budowania zaangażowania i rozbijania obiekcji

* nauka identyfikacji strat - czasowych i finansowych

Na warsztatach analizujemy
3 CASE STUDIES

76% redukcji LeadTime reklamacji

62% redukcji kosztów operacyjnych

35% redukcji czasu obsługi magazynu

oraz
dokonujemy analizy 2 wybranych problemów dla których przygotowujemy kompleksowy plan wdrożenia ich wyeliminowania

Dlaczego mam zamówić WORKSHOP?

QIPS (Quick Improvements & Problems Solving) jest moim autorskim warsztatem pracy przy realizacji projektów optymalizacyjnych. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, uzyskaliśmy konkretne efekty, które możesz zweryfikowac w WORKBOOKU, będącym cześcią WORKSHOPA. WORKSHEET, WORKBOOK i WORKSHOP jest poddawany ciągłemu doskonaleniu – zgodnie z metodologią QIPS, opartą na PDCA. Dzięki WORKSHOP wykreujesz Liderów Zmian, dzięki którym Twoja firma/dział/zespół zacznie działać jak na turbodoładowaniu!

"Wszystko brzmi fajnie, ale obecnie ludziom się nic nie chce"

NIC PODOBNEGO!

Ludzie nie angażują się w zadania, których nie rozumieją, których się boją i które wydają się zbyt skoplikowane.

Wszyscy podziwiamy wyczyny Stocha i Żyły na skoczniach całego świata. 

Z zapartym tchem patrzymy, jak fruną na mamutach po 250 metrów!

Ale czy sami stanęlibyśmy na rozbiegu nawet małej skoczni?

Oczywiście, że nie!

Ale każdy z nas jest w stanie przeskoczyć kałużę!

Jeżeli przeskoczymy 250 takich kałuż – to pokonamy taki sam dystans jak Stoch lub Żyła na mamucie!

Cały problem w realizacji Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów polega przystosowaniu zadań do naszych możliwości.

Na tym polega fenomen KAIZEN – stałe doskonalenie małymi krokami!

KTO ZA TYM STOI?

SZAŁWIŃSKI. DANIEL SZAŁWIŃSKI.

Jestem PARTNEREM w Jakości Bez Retuszu z Anną Farion, Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach jednocześnie mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem ‘Lean Thinking’ – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści.
Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład:
– skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
15% uwolnionej powierzchni magazynowej.
W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management

qips_jbr2

WORKSHOP - Agenda warsztatów

Indywidualne warsztaty (CUSTOM WORSHOP) to skoncentrowany system Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów w Twojej organizacji.

W ciągu 2 dni – grupa do 10 osób – przyszłych LIDERÓW ZMIAN, członków Zespołu ds. Ciągłego Doskonalenia przejdzie intensywny trening, obejmujący:
– poznanie wszystkich 12 elementów, składających się na metodologię Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów
– identyfikację głównych problemów występujących w Twojej organizacji
– analizę i usystematyzowanie zidentyfikowanych problemów w sekwencję projektów optymalizacyjnych, rozłożonych do realizacji w określonym przedziale czasowym
– podejmowanie w pierwszej kolejności działań przynoszących szybkie efekty – strategia “zbierania nisko wiszących owoców” – której celem jest podniesienie motywacji i pokazanie malkontentom, że można i trzeba zmieniać swoje otoczenie – bo każdy z nas ma realny wpływ na ostateczny wyniki firmy
– nabycie umiejętności pracy w zespole przy identyfikowaniu, podejmowaniu i realizacji działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych/doskonalących
– praktyczne posługiwanie się narzędziami doskonalenia jakości:
 * ankieta problemów
 * schemat procesu, mapa procesu
 * diagram Pareto-Lorenza
 * diagram Ishikawy (rybia ość)
 * diagram żółwia 
 * RCA (Root Cause Analysis) – analiza przyczyn źródłowych
 * arkusz kontrolny – checklista
 * 5WHY
 
* 5W2H
 
* metoda SMART
 
* metoda STAN
 
* KPI
 
* Daily Management – Gemba Walk, Quality Walk, Safety Walk
 
* CAPA – Corrective Actions and Preventive Actions
 
* SOP – Standard Operating Procedure
 
* Quick Response – Szybka Reakcja

Dzięki warsztatom opracujecie swój pierwszy projekt optymalizacyjny i dzięki indywidualnemu wsparciu – w ciągu 12 tygodni od zakończenia warsztatów dowieziecie go z sukcesem do końca!

 

Dzień 1

Arkusz Problemów – Analiza: Identyfikacja i wybór problemów możliwych do rozwiązania

Poznaj Swój Problem: Zrozum źródło problemu i wyznacz kierunek działania.

Faza PLAN

Poznaj Swój Proces: Przeanalizuj swoje procesy i zidentyfikuj obszary do usprawnienia.

Co Chcesz Osiągnąć?: Określ cele i wyznacz ścieżkę do ich realizacji.


Droga do celu: Stwórz Plan Działań – mapę swojego projektu optymalizacyjnego, aby lepiej go zrozumieć.

Faza DO

Co Może Pójść Nie Tak?: Odkryj potencjalne problemy i przygotuj się na nie.

Corrective Actions Preventive Actions: Działaj szybko i skutecznie w celu eliminacji problemów.


DZIEŃ 2

DATA Management: Wykorzystaj dane do podejmowania trafnych decyzji.

Faza CHECK

Komunikacja – GŁUCHY TELEFON?: Popraw komunikację w firmie i unikaj błędów wynikających z niedoprecyzowanych informacji.

Ocena Wyników: Dokładnie oceniaj efekty swoich działań i ucz się na błędach.


Zdefiniuj Standardy – SOP: Stwórz standardy działania, które pomogą utrzymać wysoką jakość.

Faza ACT

QUICK RESPONSE: Reaguj szybko na zmiany i wyzwania.

RE Play: Analizuj przebieg projektu i ucz się na bieżąco.

QIPS WORKSHEET: Zaplanowanie i uzgodnienie realizacji 2 projektów optymalizacyjnych


CUSTOM WORKSHOP
Warsztaty w Twojej firmie
Korzyści

Grupa do 10 osób
Realizacja w Twojej firmie
PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA
Warsztaty to nie jest stand up.
Zadaniem prowadzącego jest dokonanie transformacji tzw. QUALITY MINDSET uczestników oraz przekazanie standardu do realizacji wszelkich rodzajów działań związanych z rozwiązywaniem problemów lub inicjowaniem i realizacją działań doskonalących w duchu KAIZEN!

Wsparcie przez 12 tygodni od zakończenia WARSZTATÓW!

UWAGA! UWAGA!

Celem warsztatów jest wykreowanie Liderów Zmian w Twojej firmie.
Podstawowym warunkiem powodzenia realizacji działań optymalizacyjnych przy wykorzystaniu QIPS jest praca zespołowa.
Niniejsza oferta warsztatów przeznaczona jest dla max 10 osób z jednej firmy, mogących brać jednocześnie udział w warsztatach.
Każda ze zgłoszonych osób otrzymuje indywidualne konto na platformie szkoleniowej.
Jeżeli chcesz przeszkolić większą ilość osób, napisz do mnie na kurs@cenajakosci.pl.
Ustalimy indywidualne warunki dla Twojej firmy!

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują

CERTYFIKAT LIDERA QIPS

po zaliczeniu testu

TERMINY

SPRAWDŹ WOLNY termin!

TERMIN DOSTĘPNY

TERMIN DOSTĘPNY

TERMIN DOSTĘPNY

TERMIN DOSTĘPNY

Skontaktuj się ze mną!

602 471351

ZAREZERWUJ WYBRANY TERMIN!
KLIKNIJ LINK PONIŻEJ I WYBIERZ Z DOSTEPNYCH OPCJI

75%

redukcji Lead Time reklamacji

62%

redukcji kosztów operacyjnych

35%

redukcji czasu obsługi magazynów

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.