fbpx ...

Skuteczny System Zarządzania

Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy systemem zarządzania opartym na działaniach, a systemem zarządzania opartym na procedurach?

Kolosalna!

Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład:
– skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
– 15% uwolnionej powierzchni magazynowej.

Chcesz wiedzieć, jak przekłada się to na wyniki finansowe?

Zobacz 3 przykłady firm produkcyjnych.

 

Oni już działają w kierunku doskonalenia Skutecznego Systemu Zarządzania.

Chronią swoje firmy przed inflacją, podwyżkami energii, ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników, poprzez aktywne działania ciągłego doskonalenia.

Systematycznie – proces po procesie, obszar po obszarze – dzięki unikalnej metodzie wykorzystującej 5 kluczowych czynników, w oparciu o 12 filarów Skutecznego Systemu Zarządzania, angażują wszystkich pracowników w doskonalenie biznesowe organizacji.

DZIAŁAJĄ…

 

Właśnie w działaniach kryje się ‘tajemna magia’, dzięki której firmy osiągają takie wyniki.

Ta istotna różnica w podejściu do systemu zarządzania daje takie efekty.

Odejście od skupienia się na procedurach, na rzeczywiste działania umożliwia ‘odblokowanie’ potencjału kreatywności pracowników i ich bezpośredniego zaangażowania w ciągłe doskonalenie.

Uzmysłowienie wszystkim pracownikom ile codziennie tracimy czasu, a tym samym pieniędzy , przez brak organizacji i skutecznej komunikacji wewnętrznej, pozwoliło nam na poprawienie wyników operacyjnych. Skróciliśmy czas przygotowania produkcji (zabezpieczenie materiałowe, dokumentacja technologiczna, wymagania jakościowe) oraz poprawiliśmy wskaźnik braków wewnętrznych produkcji.

Marek B. – KIEROWNIK PRODUKCJI – branża metelowa

Aby w Twojej organizacji mógł funkcjonować Skuteczny System Zarządzania, potrzebujesz 5-iu kluczowych czynników, którymi są:

czas

wiedza

informacja

rachunek kosztów

KPI

Nie wierzyłem, że ścisła współpraca i zdrowe współzawodnictwo pomiędzy pracownikami, umożliwi nam poprawę wyników operacyjnych. Wygenerowane kwoty oszczędności pozwalają nam na dość spokojne podejście do zapowiedzi nadciągającej recesji. Wiem, że mogę liczyć na moich pracowników.

Przemysław W. – DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Skuteczny System Zarządzania składa się z 12 filarów. Ich umiejętne wykorzystanie wyzwala w organizacji ‘tajne’ moce, dzięki którym możliwe jest osiąganie nieprzeciętnych wyników.

Te filary to:

działania

projekty

procesy

KPI

cele i zadania

wymagania

SWOT

uprawnienia

audyty wewnętrzne

SISO – niezgodności

analiza danych

przegląd systemu

Aby uzyskać zakładany efekt, dokonaliśmy integracji trzech metodologii – Quick Response Management, Lean Management oraz ISO. Pan Daniel Szałwiński poprowadził Program Transformacji w naszej organizacji, integrując kadrę zarządzającą wokół jednego celu – doskonalenia operacyjnego organizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać rosnącym wymaganiom kontrahentów, stając się dostawcą pierwszego wyboru.

Piotr S. – PREZES ZARZĄDU

Połączenie trzech metodologii – QRM, LM i ISO – daje efekt synergii i niespotykanego XXX.

Od teraz Program Transformacji dostępny jest w postaci 12-tygodniowego wyzwania.

Dlaczego Ci o tym opowiadam?

Jestem Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej.

W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management.

Odkryłem, że właściwe ich połączenie i zaangażowanie pracowników, daje niespotykane efekty w krótkim czasie.

Dlatego zacząłem weryfikować techniki i metody przy realizacji kolejnych projektów, aż opracowałem unikalną metodę Skutecznego Systemu Zarządzania – Program Transformacji w 12 tygodni.

Od teraz Program Transformacji dostępny jest w postaci 12-tygodniowego wyzwania.

Przygotowałem kompleksowy Program Transformacji – krok po kroku rozpisane działania niezbędne do realizacji transformacji Twojego systemu zarządzania w Skuteczny System Zarządzania.

I co najważniejsze – Program Transformacji działa niezależnie od tego czy posiadasz wdrożony system ISO, czy też dopiero o tym myślisz…

To zbiór powtarzalnych technik i metod, umożliwiających osiąganie założonych wyników. Działa w każdych warunkach i w każdej branży.

Jest tylko jedno ale…

System tworzą ludzie.

Dlatego sukces wdrożenia i użytkowania Skutecznego Systemu Zarządzania zależy od indywidualnego ‘sparametryzowania’ wszystkich elementów i ich dostosowania do konkretnych warunków.

Co zyskasz biorąc udział w 12-tygodniowym Programie Transformacji?

nauczysz pracowników znaczenia Szybkiej Reakcji (Quick Response) w działaniach biznesowych i znaczenia powiedzenia ‘Czas to pieniądz’ na konkretnych przypadkach

uruchomisz ‘lawinę’ działań doskonalących i nauczysz pracowników pracować w samoorganizujących się zespołach przy projektach usprawniających

zbudujesz ‘system wczesnego ostrzegania’ poprzez zestaw kluczowych wskaźników [KPI] w obszarach krytycznych dla Twojego biznesu

nauczysz pracowników identyfikowania i eliminowania niezgodności na jak najwcześniejszym etapie ich powstawania, dzięki upowszechnieniu znaczenia SISO (Shit IN, Shit OUT) oraz zwiększeniu świadomości odpowiedzialności pracowników za realizowane działania

‘wyciśniesz’ maksimum informacji zwrotnych z Twojej organizacji poprzez audyty procesu, produktu

Oraz najważniejsze…

Zaczniesz generować realne oszczędności poprzez optymalizację procesów, automatyzowanie powtarzających się czynności, eliminację błędów, poprawę wyników operacyjnych i zaangażowanie pracowników.

Program Transformacji – Twój Skuteczny System Zarządzania w 12 tygodni!

Na czym polega wyzwanie?

W ciągu 12 tygodni dokonujesz transformacji swojego systemu zarządzania – wg unikalnej metody, opracowanej i zweryfikowanej w prawdziwych wdrożeniach.

Otrzymujesz rozpisany plan działania na 12 tygodni, unikalne materiały szkoleniowe (interaktywne arkusze, workbooki w pdf, oraz materiały video).

Po zgłoszeniu udziału w programie transformacji – wspólnie dokonujemy weryfikacji potencjału, zdefiniowania procesu referencyjnego i określenia celu do realizacji w ramach programu.

Co tydzień spotykamy się w dwa razy w tygodniu na sesjach LIVE o 20.30 – w celu omówienia planu działań na następny tydzień, oraz na podsumowaniu wyników osiągniętych w poprzednim tygodniu.

UWAGA! Wyzwanie jest dedykowane dla firm przekonanych do metodologii ciągłego doskonalenia i zdeterminowanych do podejmowania działań i zmiany w kulturze organizacyjnej.

Maksymalna ilość firm, które mogą jednocześnie wziąć udział w Programie Transformacji to 12. Ilość ta wynika z możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości podczas monitorowania postępów realizacji działań.

Startujemy 11.01.2023

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.