fbpx ...

Triada Jakości

75,00 

Kompleksowe spojrzenie na jakość w firmie.
Trzy komplementarne analizy postrzegania jakości w organizacjach.

1. Kto w naszej firmie odpowiada za jakość?
W ebooku przedstawiam analizę zagadnienia odpowiedzialności za jakość oraz przedstawiam rekomendacje zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej, m.in. promujące kulturę ciągłego uczenia się i innowacji, sprzyjające otwartej komunikacji oraz inwestowaniu w rozwój pracowników.

2. Gdzie w naszej firmie powstaje jakość?
Od zdefiniowania i zrozumienia jakości, poprzez rolę i znaczenie przywództwa, projektowanie i rozwój, współpracę z dostawcami, jakość w produkcji, zaangażowanie pracowników, aż do obsługi posprzedażnej – pokazuję, że jakość jest składową codziennych, drobnych decyzji, podejmowanych przez wszystkie osoby, zaangażowane w realizację procesów.
Jakość to niekończąca się podróż, wymagającą naszego wspólnego zaangażowania, eksploracji naszych praktyk i jasnego zdefiniowania wizji naszej przyszłości.

3. Ile w naszej firmie kosztuje jakość?
Tutaj zagłębiam się w wpływ kosztów jakości na przedsiębiorstwa, podkreślając bezpośredni wpływ na rentowność, przychody i zmienność kosztów. Podkreślam długoterminowe korzyści skutecznego zarządzania CoQ, w tym przewagę konkurencyjną, reputację marki, zgodność z przepisami, podejmowanie strategicznych decyzji i zrównoważony rozwój. Dodatkowo w dokumencie omawiam elementy rachunku kosztów, w szczególności koszty zapobiegania i oceny, oraz ich rolę w utrzymaniu jakości produktu i efektywności operacyjnej.

Kategoria:

Zestaw ebooków poświęconych holistycznemu ujęciu jakości.

  1. “Kto w naszej firmie odpowiada za jakość?”
  2. “Gdzie w naszej firmie powstaje jakość?”
  3. “Ile w naszej firmie kosztuje jakość?”

W każdym z ebooków znajdziesz odpowiedź na tytułowe pytanie

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.