fbpx ...

SSZ FAST

15 000,00 

PROGRAM TRANSFORMACJI – Skuteczny System Zarządzania – Wersja FAST

Każda organizacja opiera się na działaniach. Każda aktywność biznesowa składa się z szeregu następujących po sobie operacji, prowadzących proces od wejścia do wyjścia.

Każdego dnia pracownicy w firmie stają przed wyborem – jakie podjąć działania w wyniku zaistniałej sytuacji.

Naturalnym jest więc, że nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich sytuacji w procedurach, instrukcjach, regulaminach i innego typu regulacjach.

Aby zatem nasz System Zarządzania był systemem efektywnym i skutecznym, musimy się skupić nie na tworzeniu zawiłej sieci skomplikowanych regulacji, ale na stworzeniu prostych zasad pozwalających pracownikom na podejmowanie działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji.

PROGRAM TRANSFORMACJI opiera się na 12 filarach:

 • Działania
 • Projekty
 • Procesy
 • Wskaźniki
 • Cele i zadania
 • Wymagania
 • SWOT
 • Odpowiedzialność i uprawnienia
 • Audyt wewnętrzny
 • Niezgodności
 • Analiza danych
 • Przegląd systemu

Wersja FAST

Czas trwania: 24 tygodnie – 6 miesięcy

3 wizyty on-site

1h konsultacji / tydzień

Zadania do wykonania na każdy tydzień

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.