fbpx ...

Kto w naszej firmie odpowiada za jakość?

23,58 

SKU: szt. Kategoria:

Ebook przedstawia pięć podstawowych zasad skutecznego zarządzania jakością w organizacji, podkreślając znaczenie jakości we wszystkich aspektach działania. Rozpoczyna się od podkreślenia znaczenia wykorzystywania błędów jako okazji do uczenia się i ciągłego doskonalenia, promując kulturę ciągłego uczenia się i innowacji. Druga zasada koncentruje się na uznaniu prawa do niewiedzy wszystkiego, zachęcając pracowników do poszukiwania wiedzy i wsparcia, gdy zajdzie taka potrzeba. Trzecia zasada kładzie nacisk na obowiązek przyznania się do braku wiedzy lub umiejętności, krzewiąc kulturę uczciwości i otwartości w miejscu pracy.

Jako czwartą omówiono zasadę osobistej odpowiedzialności za swoje czyny, podkreślając wpływ indywidualnej odpowiedzialności na ogólną jakość pracy. Wreszcie piąta zasada podkreśla zbiorową odpowiedzialność za utrzymanie jakości, podkreślając potrzebę zrozumienia przez każdego pracownika, niezależnie od stanowiska, swojej roli w zapewnianiu wysokiej jakości produktów lub usług. W ebooku przedstawiono także rekomendacje zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej, m.in. promujące kulturę ciągłego uczenia się i innowacji, sprzyjające otwartej komunikacji oraz inwestowaniu w rozwój pracowników.

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.