fbpx ...

Ile w naszej firmie kosztuje jakość?

23,58 

Kategoria:

Koszty jakości – Cost of Quality (CoQ)

Ebook zawiera kompleksowy przegląd zrozumienia CoQ, jego składników i pomiarów. Obejmuje definicję i podział CoQ, podkreślając rozróżnienie między kosztami zapobiegania, kosztami oceny, kosztami awarii wewnętrznych i kosztami awarii zewnętrznych. Podkreślono znaczenie uchwycenia związku pomiędzy poprawą jakości a redukcją kosztów, a także metody obliczania CoQ. Ponadto dokument bada pomiar CoQ i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) wykorzystywane do skutecznego monitorowania i zarządzania CoQ.

Ebook przedstawia dogłębną analizę kosztów jakości, ich składników, pomiaru, wpływu i strategii redukcji kosztów. Podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania przez organizacje skutecznego zarządzania CoQ, ciągłego doskonalenia i strategicznych inwestycji w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu finansowego i operacyjnego.

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.