fbpx ...

30 problemow w komunikacji rozdział 1

0,00 

Kategoria:

Darmowy rozdział Poradnika QIPS w postaci kursu Online

Jak skonstruowany jest kurs?

Kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” składa się z 30 lekcji, do których dostęp będziesz otrzymywać stopniowo – każdego dnia – jedna lekcja.

Struktura lekcji

Każda lekcja została opracowana wg takiego samego schematu:

Problem

Analiza przyczyny (5 WHY)

3-etapowy plan działania ze wskaźnikami wyników i częstotliwością testów

Analiza ryzyka: co może pójść nie tak?

Zadania do wykonania

Dzięki takiej strukturze otrzymujesz gotowy schemat działania.

Będziesz w stanie niemal natychmiast wprowadzić poprawę funkcjonowania systemu komunikacji w Swojej firmie, dziale, zespole!

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.