fbpx ...

Porozmawiajmy - Let's talk

Jestem Interim QUALITY&LEAN Managerem. Realizuję różnorodne projekty związane z optymalizacją procesów biznesowych: administracyjnych, produkcyjnych, usługowych.

Każdy projekt poprzedzony jest szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań.

W tym celu przeprowadzamy sesję analityczną – Analiza – Arkusz Problemów.

Znakomita większość problemów w organizacjach powiązana jest z komunikacją wewnętrzną, a raczej jej brakiem, co najlepiej oddaje określenie ‘Głuchy Telefon’.

silosy serce

Poniżej garść przykładów z przeprowadzonych analiz:

❌ Opóźnienia w przekazywaniu informacji lub ich brak między działami.
❌ Nieodpowiednie planowanie produkcji.
❌ Zgłaszanie problemów technicznych innym działom pozostające bez odpowiedzi.
❌ Kontakt między innymi działami nie zawsze jest odpowiedni. Ciężko się z niektórymi dogadać.
❌ Brak komunikacji.
❌ Brak przepływu informacji pomiędzy działami
❌ Każdy dział patrzy tylko na swoje korzyści nie licząc się z konsekwencjami dla innego działu
❌ Brak decyzyjności
❌ Brak zainteresowania problemami
❌ Słaby przepływ informacji między działami.
❌ Przepływ informacji między działami nie zawsze funkcjonuje jak powinien

Jeżeli w Twojej organizacji występują podobne problemy – zapraszam Cię na półgodzinną rozmowę – Google Meet lub MS Teams podczas której zweryfikujemy jaki problem chciałbyś rozwiązać w pierwszej kolejności.

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.