fbpx ...

Poznajmy się!
Nazywam się SZAŁWIŃSKI. Daniel Szałwiński

Jestem Interim QUALITY&LEAN Managerem. Realizuję różnorodne projekty związane z optymalizacją procesów biznesowych: administracyjnych, produkcyjnych, usługowych.

Na podstawie doświadczenia w optymalizacji procesów produkcyjnych, opracowałem autorską metodę QIPS – Quick Improvements in Problems Solving – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów

Każdy projekt poprzedzony jest szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań.

 

Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania zajmuję się od początku mojej kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach równolegle mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem Lean Thinking – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści.

Aktywne zaangażowanie wszystkich stron biorących udział w projektach optymalizacyjnych: kierownictwa, personelu oraz konsultanta operacyjnego pozwoliło mi na osiągnięcie konkretnych wyników w optymalizacji obszarów biznesowych, na przykład:

Skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%

Redukcję kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62%

Skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%

Skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%

Uwolnienie powierzchni magazynowej o 15 %

W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management i Lean Manufacturing wspierane przez Good Sense (zdrowy rozsądek) oraz Quick Response Management.

W ten sposób powstał QIPS – Quick Improvements in Problems Solving – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów

QIPS kładzie nacisk na strategię osiągania szybkich rezultatów w celu zwiększenia motywacji i wykazania natychmiastowego wpływu zmian. Podejście to ma na celu w pierwszej kolejności zająć się nisko wiszącymi owocami, zapewniając widoczne rezultaty, które zainspirują zespoły.

Strategia szybkich wyników służy jako katalizator dynamiki, tworząc poczucie osiągnięcia i postępu na początku procesu optymalizacji. Zachęca zespoły do dalszego zaangażowania i zaangażowania w ciągłe doskonalenie.

Zostaw swój adres email i posłuchaj,
jak działa mój autorski sposób realizacji działań
Ciągłego Doskonalenia!

  0
  Continue
  shopping
  shopping cart (0)

  No products in the cart.

  0
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.