fbpx ...

ZACZEKAJ!

Twoje zamówienie nie jest jeszcze kompletne...

Czekaj, poniżej zobaczysz jednorazową propozycję, przygotowaną wyłącznie dla klientów!

Gratuluję!
Dzięki kursowi "30 problemów w komunikacji w Twojej firmie"
przeprowadzisz skutecznie identyfikację przyczyn źródłowych
problemów komunikacyjnych w Twojej organizacji,
zespole, dziale i podejmiesz skuteczne działania!

A co powiesz na możliwość pełnego i systematycznego zaangażowania Twoich współpracowników w działania doskonalące?

W związku z tym, że dołączasz do grona moich klientów

MAM DLA CIEBIE

KURS VIDEO

GRILLOWANIE PROBLEMÓW!

czyli NAGRANIA z

3-dniowych Wyzwań
Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów!

Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów to 12-etapowa metoda realizaji projektów optymalizacyjnych obejmująca:

– identyfikację głównych problemów występujących w Twojej organizacji

– analizę i usystematyzowanie zidentyfikowanych problemów w sekwencję projektów optymalizacyjnych, rozłożonych do realizacji w określonym przedziale czasowym

– podejmowanie w pierwszej kolejności działań przynoszących szybkie efekty – strategia “zbierania nisko wiszących owoców” – której celem jest podniesienie motywacji i pokazanie malkontentom, że można i trzeba zmieniać swoje otoczenie – bo każdy z nas ma realny wpływ na ostateczny wyniki firmy

– nabycie umiejętności pracy w zespole przy identyfikowaniu, podejmowaniu i realizacji działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych/doskonalących

– praktyczne posługiwanie się narzędziami doskonalenia jakości:

* ankieta problemów
* schemat procesu, mapa procesu
* diagram Pareto-Lorenza
* diagram Ishikawy (rybia ość)
* diagram żółwia
* RCA (Root Cause Analysis) – analiza przyczyn źródłowych
* arkusz kontrolny – checklista
* 5WHY
* 5W2H
* metoda SMART
* metoda STAN
* KPI
* Daily Management – Gemba Walk, Quality Walk, Safety Walk
* CAPA – Corrective Actions and Preventive Actions
* SOP – Standard Operating Procedure
* Quick Response – Szybka Reakcja

ROZKŁAD JAZDY

Dzień 1

Arkusz Problemów – identyfikacja i analiza, ocena ryzyka i wykonalności, wybór problemów zgodnie z zasadą ‘konsumowania nisko wiszących owoców’ 

Dzień 2

QIPS – 6 pierwszych kroków metody – czyli faza PLAN oraz DO

1️⃣ Poznaj swój problem
2️⃣ Poznaj swój proces
3️⃣ Co chcesz osiągnąć?
4️⃣ Mapa procesu
5️⃣ Co może pójść nie tak?
6️⃣ CAPA

Dzień 3

QIPS – 6 kolejnych kroków metody – czyli faza CHECK oraz ACT

7️⃣ Daily Management
8️⃣ Głuchy Telefon
9️⃣ Ocena Wyników
1️⃣ 0️⃣ Zdefiniuj standardy
1️⃣ 1️⃣ Quick Response
1️⃣ 2️⃣ RE Play

Materiały dodatkowe

WORKSHEET – do dokumentowania realizowanych projektów

WORKBOOK – instrukcja stosowania QIPS – krok po kroku

3-miesięczny okres subskrypcji 

PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN

w planie MASTER

Oto co możesz teraz otrzymać:

 1. Kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie”, w którym otrzymujesz dostęp do 30 lekcji, poświęconych najczęściej występującym problemom w komunikacji wewnętrznej, usystematyzowanych wg jednolitej struktury, dzięki czemu natychmiast możesz podjąć działania optymalizacyjne.
 • 30 lekcji o wartości 50 PLN każda – 1500 PLN
 • miesiąc darmowej subskrypcji PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN – w planie MASTER, w tym:
 • 2 konsultacje e-mail o wartości 150 PLN każda – 300 PLN
 • 2 sesje LIVE Q&A o wartości 250 PLN każda – 500 PLN

2. Zapis video z 3-dniowych Wyzwań “Grillowanie Problemów – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów”, w którym otrzymujesz dostęp do nagrań z Wyzwań oraz materiały dodatkowe

 • WORKSHEET – do dokumentowania i oceny realizowanych projektów
 • WORKBOOK – instrukcja stosowania QIPS – krok po kroku
 • Wartość nagrań, WORKSHEETa i WORKBOOKa – 456 PLN
 • 3-miesiące darmowej subskrypcji PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN – w planie MASTER, w tym:
 • 6 konsultacji e-mail o wartości 150 PLN każda – 900 PLN
 • 6 sesji LIVE Q&A o wartości 250 PLN każda – 1500 PLN
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.