fbpx ...

TOOLBOX

SAFETYWALK

SAFETYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia SAFETYWALK - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. SAFETYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenia poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Bezpieczne…
QUALITYWALK

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆIdentyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować istotne problemy dla organizacji jest kluczowym elementem analizy ryzyka.QUALITYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenie poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem ciągłości działania.Jakość…
Cykl PDCA

Cykl PDCA

TOOLBOX Ciągłego doskonalenia Cykl PDCA, czyli planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie, to model zarządzania jakością, który może być wykorzystywany w codziennym zarządzaniu. Cykl ten jest podstawą wielu metod i narzędzi zarządzania jakością, takich jak Six Sigma, Lean Management czy Kaizen. Składa się z czterech etapów: PLAN - Planowanie - na…
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.