fbpx ...

LIDER ZMIAN - INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PERSONELU
opracowany na bazie QIPS

QIPS – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów

Dwunastoetapowy proces służy jako plan działania zapewniający uczestnikom wszechstronne zrozumienie procesu optymalizacji. Zapewnia jasne ramy dla stawiania czoła wyzwaniom i osiągania sukcesu w rozwiązywaniu problemów i inicjatywach ciągłego doskonalenia.
QIPS promuje kulturę skupioną na pracy zespołowej, w której poszczególne osoby mają możliwość wniesienia swojego unikalnego spostrzeżenia i umiejętności, aby wspólnie realizować program doskonalenia organizacji.
QIPS koncentruje się na rozwoju umiejętności, zapewniając uczestnikom narzędzia i wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznych projektów optymalizacyjnych w swoich organizacjach.
Zidentyfikowane problemy są systematycznie organizowane w sekwencję projektów optymalizacyjnych, dzięki czemu każdy projekt odnosi się do
konkretnych wyzwań w określonych ramach czasowych.
To ustrukturyzowane podejście umożliwia zespołom skuteczne ustalanie priorytetów i skuteczne rozwiązywanie kluczowych problemów.
Strategia szybkich wyników służy jako katalizator dynamiki, tworząc poczucie osiągnięcia i postępu na początku procesu optymalizacji. Zachęca zespoły
do dalszego zaangażowania i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. 
Przyjmując zasady Kaizen, QIPS umożliwia jednostkom stanie się agentami zmian, wprowadzając stopniowe ulepszenia i przyczyniając się do ogólnego sukcesu organizacji. 

Startujemy od 01.05.2024

Lider Zmian - lista oczekujących.

Lider zmian - lista oczekujących!!

Please wait...

Dziękujemy za dołączenie do listy oczekujących

Do uruchomienia programu pozostało:

Startujemy od 01.05.2024

Lider Zmian – to indywidualny program rozwoju kompetencji zawodowych, oparty na unikalnej metodzie QIPS – Quick Improvements in Problems Solving – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów.

Atrakcyjna forma finansowa – miesięczna subskrypcja! Samodzielnie decydujesz jak długo chcesz pozostać w programie!

Dzięki uczestnictwu w programie poznasz metodę QIPS, nauczysz się jej praktycznego wykorzystania, poznasz narzędzia Ciągłego Doskonalenia oraz nauczysz się:

Zdobędziesz kompetencje LIDERA ZMIAN
i nauczysz się osiągać podobne wyniki
w realizacji projektów optymalizacyjych

76% redukcji LeadTime reklamacji

62% redukcji kosztów operacyjnych

35% redukcji czasu obsługi magazynu

Dostępne pakiety - płatność miesięczna - subskrypcja
Samodzielnie decydujesz, jak długo chcesz pozostać w programie!

STARTER QIPS

PLN29/ m-c

 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów
ZAMAWIAM!

LIDER QIPS

PLN59/ m-c

 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów
 • Sesja LIVE Q&A 1 x miesiąc
 • Społeczność QIPS
ZAMAWIAM!

MASTER QIPS

PLN89/ m-c

 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów
 • Sesja LIVE Q&A 2 x miesiąc
 • konsultacje email
 • QIPS SERVICE
 • Społeczność QIPS
ZAMAWIAM!

Wszystkie ceny brutto – w PLN. Subskrypcja miesięczna.

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.