fbpx ...

PROGRAM FIRMOWY
LIDER ZMIAN - INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PERSONELU
opracowany na bazie QIPS

QIPS – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów

Dwunastoetapowy proces służy jako plan działania zapewniający uczestnikom wszechstronne zrozumienie procesu optymalizacji. Zapewnia jasne ramy dla stawiania czoła wyzwaniom i osiągania sukcesu w rozwiązywaniu problemów i inicjatywach ciągłego doskonalenia.
QIPS promuje kulturę skupioną na pracy zespołowej, w której poszczególne osoby mają możliwość wniesienia swojego unikalnego spostrzeżenia i umiejętności, aby wspólnie realizować program doskonalenia organizacji.
QIPS koncentruje się na rozwoju umiejętności, zapewniając uczestnikom narzędzia i wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznych projektów optymalizacyjnych w swoich organizacjach.
Zidentyfikowane problemy są systematycznie organizowane w sekwencję projektów optymalizacyjnych, dzięki czemu każdy projekt odnosi się do
konkretnych wyzwań w określonych ramach czasowych.
To ustrukturyzowane podejście umożliwia zespołom skuteczne ustalanie priorytetów i skuteczne rozwiązywanie kluczowych problemów.
Strategia szybkich wyników służy jako katalizator dynamiki, tworząc poczucie osiągnięcia i postępu na początku procesu optymalizacji. Zachęca zespoły
do dalszego zaangażowania i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. 
Przyjmując zasady Kaizen, QIPS umożliwia jednostkom stanie się agentami zmian, wprowadzając stopniowe ulepszenia i przyczyniając się do ogólnego sukcesu organizacji. 

Startujemy od 01.05.2024

Lider Zmian - lista oczekujących.

Lider zmian - lista oczekujących!!

Please wait...

Dziękujemy za dołączenie do listy oczekujących

Do uruchomienia programu pozostało:

Startujemy od 01.05.2024

Lider Zmian – to indywidualny program rozwoju kompetencji zawodowych, oparty na unikalnej metodzie QIPS – Quick Improvements in Problems Solving – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów.

Program został tak przygotowany, aby wykształcić Liderów Zmian – członków zespołów ds Ciągłego Doskonalenia. 

Uczestnicy programu poznają metodę QIPS, nauczą się jej praktycznego wykorzystania, poznają narzędzia Ciągłego Doskonalenia oraz nauczą się:

Zdobędą kompetencje LIDERA ZMIAN
i nauczą się osiągać podobne wyniki
w realizacji projektów optymalizacyjych

76% redukcji LeadTime reklamacji

62% redukcji kosztów operacyjnych

35% redukcji czasu obsługi magazynu

Dostępne pakiety cenowe za jednego uczestnika programu

STARTER QIPS

PLN29*/ m-c

 • Czas realizacji programu 6-miesięcy
 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów

LIDER QIPS

PLN59*/ m-c

 • Czas realizacji programu 9-miesięcy
 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów
 • Monitoring Projektu 1 x miesiąc
 • Dedykowana przestrzeń firmowa

MASTER QIPS

PLN89*/ m-c

 • czas realizacji programu 12-miesięcy
 • Pełen kurs QIPS w trybie online WORKSHEET, WORKBOOK
 • Baza artykułów
 • TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia
 • Baza ebooków
 • Baza minikursów
 • Monitoring Projektu 2 x miesiąc
 • konsultacje email
 • QIPS SERVICE
 • Dedykowana przestrzeń firmowa

*Wszystkie ceny netto – w PLN. Płatność miesięczna.

Chcesz poznać szczegóły programu LIDER ZMIAN dla Firm i warunki uczestnictwa?
Umów się na 30-minutową rozmowę, podczas której omówimy szczegóły i dopasujemy program do potrzeb Twojej firmy!

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.