fbpx ...

Gratuluję!
Dzięki kursowi "30 problemów w komunikacji w Twojej firmie"
przeprowadzisz skutecznie identyfikację przyczyn źródłowych
problemów komunikacyjnych w Twojej organizacji,
zespole, dziale i podejmiesz skuteczne działania!

Oto 30 najczęściej występujących problemów
w komunikacji wewnętrznej w firmie!

30 lekcji dotyczących najczęściej występujących w organizacjach problemów w obszarze komunikacji wewnętrznej!

Zawartość kursu

1. Procedury i instrukcje

2. Przekazywanie zmian

3. Terminy i definicje

4. Mailoza

5. Informacja zwrotna

6. Role i obowiązki

7. Struktura silosowa

8. Technologie komunikacyjne

9. Zaangażowanie

10. Przeładowanie informacjami

11. Nieefektywne spotkania

12. Spójność komunikatów

13. Nieporozumienia kulturowe

14. Zarządzanie wizualne

15. Komunikowanie zmian

16. Komunikacja w czasie rzeczywistym

17. Znaczenie komunikatów

18. Komunikacja bezpośrednia

19. Zrozumienie komunikatu

20. Problemy językowe

21. Komunikacja do właściwych odbiorców

22. Opinie pracowników

23. Priorytety w komunikacji

24. Komunikacja w kryzysie

25. Struktura dokumentacji

26.

27. Bariery fizyczne

28. Kanały komunikacji

29. Głuchy telefon

30. Bezpieczeństwo informacji

Poznaj moje propozycje rozwiązania klasycznych problemów komunikacyjnych

Zbiór “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” to zestawienie najczęściej występujących problemów w funkcjonowaniu systemu komunikacji wewnętrznej w niemal każdej firmie.

Każdy projekt, który realizuję, poprzedzony jest intensywną i gruntowną fazą analizy zerowej, podczas której badamy potrzeby i występujące problemy w funkcjonowaniu systemu zarządzania i systemu komunikacji w danej firmie.

Z reguły około 80% zidentyfikowanych problemów ma swoje przyczyny w komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami i działami w firmie!

Jak skonstruowany jest kurs?

Kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” składa się z 30 lekcji, do których dostęp będziesz otrzymywać stopniowo – każdego dnia – jedna lekcja.

Struktura lekcji

Każda lekcja została opracowana wg takiego samego schematu:

Problem

Analiza przyczyny (5 WHY)

3-etapowy plan działania ze wskaźnikami wyników i częstotliwością testów

Analiza ryzyka: co może pójść nie tak?

Zadania do wykonania

Dzięki takiej strukturze otrzymujesz gotowy schemat działania. 

Będziesz w stanie niemal natychmiast wprowadzić poprawę funkcjonowania systemu komunikacji w Swojej firmie, dziale, zespole!

Bonusy i dodatki

Dołączając do kursu otrzymujesz dodatkowo:

Przystępując do PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN zachowujesz GWARANCJĘ niezmienności ceny, po której przystępujesz do programu!

Podsumowanie

Kupując kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” otrzymujesz dostęp do 30 lekcji, poświęconych najczęściej występującym problemom w komunikacji wewnętrznej, usystematyzowanych wg jednolitej struktury, dzięki czemu natychmiast możesz podjąć działania optymalizacyjne.

  • 30 lekcji o wartości 50 PLN każda – 1500 PLN
  • miesiąc darmowej subskrypcji PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN – w planie MASTER, w tym:
  • 2 konsultacje e-mail o wartości 150 PLN każda – 300 PLN
  • 2 sesje LIVE Q&A o wartości 250 PLN każda – 500 PLN

Razem - wartość kursu i dodatków:

2300 PLN

Teraz tylko 89 PLN brutto

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.