fbpx ...

Prowadzisz firmę, lub zarządzasz zespołem pracowników?

Ciągle próbujesz jak strażak gasić wybuchające pożary i niespodziewane problemy zamiast zająć się realizacją strategii?

Walczysz o przekonanie współpracowników, że proponowane rozwiązania mają sens, że skuteczne rozwiązanie problemu, umożliwi rozprawienie się z nimi raz na zawsze…

‘Zawsze tak było i było dobrze’

‘Jak coś działa, to po co ruszać?’

‘Tu już inni próbowali i nie dali rady’ – takie obiekcje słyszysz za każdym razem, gdy proponujesz podjęcie jakichkolwiek działań. i

Poznaj 30 najczęściej występujących problemów
w komunikacji wewnętrznej w firmie!

KURS

QUICK IMPROVEMENTS & PROBLEMS SOLVING
SZYBKIE UDOSKONALENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

30 PROBLEMÓW w KOMUNIKACJI w
TWOJEJ FIRMIE

Jestem Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach jednocześnie mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem ‘Lean Thinking’ – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści. Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład: – skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
15% uwolnionej powierzchni magazynowej.
W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management

zyro-image90

Jestem INTERIM Quality&Lean Managerem.

Od kilkunastu lat prowadzę projekty optymalizacyjne w różnorodnych organizacjach.

Produkcyjnych, usługowych, małych, średnich i dużych.

W każdym przypadku muszę w pierwszej kolejności przełamać opory wielu osób w organizacji, na różnych szczeblach zarządzania.

silosy serce

Poniżej garść przykładów z przeprowadzonych projektów:

❌ Opóźnienia w przekazywaniu informacji lub ich brak między działami.
❌ Nieodpowiednie planowanie produkcji.
❌ Zgłaszanie problemów technicznych innym działom pozostające bez odpowiedzi.
❌ Kontakt między innymi działami nie zawsze jest odpowiedni. Ciężko się z niektórymi dogadać.
❌ Brak komunikacji.
❌ Brak przepływu informacji pomiędzy działami
❌ Każdy dział patrzy tylko na swoje korzyści nie licząc się z konsekwencjami dla innego działu
❌ Brak decyzyjności
❌ Brak zainteresowania problemami
❌ Słaby przepływ informacji między działami.
❌ Przepływ informacji między działami nie zawsze funkcjonuje jak powinien
❌ Przekazywanie zmian – informacji o tym co zostało zrobione lub jakie wystąpiły problemy nie zawsze funkcjonuje jak powinien
❌ Wysyłanie setek maili, przez co ciężko znaleźć potrzebne informacje
❌ Cignące się w nieskończoność ‘nasiadówki” z których nie wynika nic konkretnego

Dlatego opracowałem poradnik


"30 problemów w komunikacji w naszej firmie"


aby pomóc Ci w identyfikacji problemów w Twojej organizacji i podpowiedzieć Ci skuteczne działania, dzięki którym bardzo szybko
rozprawisz się z:

Co znajdziesz w kursie?

30 lekcji dotyczących najczęściej występujących w organizacjach problemów w obszarze komunikacji wewnętrznej!

Zawartość kursu

1. Procedury i instrukcje

2. Przekazywanie zmian

3. Terminy i definicje

4. Mailoza

5. Informacja zwrotna

6. Role i obowiązki

7. Struktura silosowa

8. Technologie komunikacyjne

9. Zaangażowanie

10. Przeładowanie informacjami

11. Nieefektywne spotkania

12. Spójność komunikatów

13. Nieporozumienia kulturowe

14. Zarządzanie wizualne

15. Komunikowanie zmian

16. Komunikacja w czasie rzeczywistym

17. Znaczenie komunikatów

18. Komunikacja bezpośrednia

19. Zrozumienie komunikatu

20. Problemy językowe

21. Komunikacja do właściwych odbiorców

22. Opinie pracowników

23. Priorytety w komunikacji

24. Komunikacja w kryzysie

25. Struktura dokumentacji

26. GEMBA/QUALITY/SAFETY WALK

27. Bariery fizyczne

28. Kanały komunikacji

29. Głuchy telefon

30. Bezpieczeństwo informacji

Co mówią uczestnicy?

Poznaj moje propozycje rozwiązania klasycznych problemów komunikacyjnych

Zbiór “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” to zestawienie najczęściej występujących problemów w funkcjonowaniu systemu komunikacji wewnętrznej w niemal każdej firmie.

Każdy projekt, który realizuję, poprzedzony jest intensywną i gruntowną fazą analizy zerowej, podczas której badamy potrzeby i występujące problemy w funkcjonowaniu systemu zarządzania i systemu komunikacji w danej firmie.

Z reguły około 80% zidentyfikowanych problemów ma swoje przyczyny w komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami i działami w firmie!

Jak skonstruowany jest kurs?

Kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” składa się z 30 lekcji, do których dostęp będziesz otrzymywać stopniowo – każdego dnia – jedna lekcja.

Struktura lekcji

Każda lekcja została opracowana wg takiego samego schematu:

Problem

Analiza przyczyny (5 WHY)

3-etapowy plan działania ze wskaźnikami wyników i częstotliwością testów

Analiza ryzyka: co może pójść nie tak?

Zadania do wykonania

Dzięki takiej strukturze otrzymujesz gotowy schemat działania. 

Będziesz w stanie niemal natychmiast wprowadzić poprawę funkcjonowania systemu komunikacji w Swojej firmie, dziale, zespole!

Bonusy i dodatki

Dołączając do kursu otrzymujesz dodatkowo:

Przystępując do PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN zachowujesz GWARANCJĘ niezmienności ceny, po której przystępujesz do programu!

Podsumowanie

Kupując kurs “30 problemów w komunikacji w Twojej firmie” otrzymujesz dostęp do 30 lekcji, poświęconych najczęściej występującym problemom w komunikacji wewnętrznej, usystematyzowanych wg jednolitej struktury, dzięki czemu natychmiast możesz podjąć działania optymalizacyjne.

  • 30 lekcji o wartości 50 PLN każda – 1500 PLN
  • miesiąc darmowej subskrypcji PROGRAMU ROZWOJU LIDERÓW ZMIAN – w planie MASTER, w tym:
  • 2 konsultacje e-mail o wartości 150 PLN każda – 300 PLN
  • 2 sesje LIVE Q&A o wartości 250 PLN każda – 500 PLN

Razem - wartość kursu i dodatków:

2300 PLN

Teraz tylko 89 PLN brutto

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.