fbpx ...

Kategoria TOOLBOX

SAFETYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia SAFETYWALK – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. SAFETYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenia poziomu ryzyka, podjęcia działań…

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆ Identyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować istotne problemy dla organizacji jest kluczowym elementem analizy ryzyka. QUALITYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenie…

Cykl PDCA

TOOLBOX Ciągłego doskonalenia Cykl PDCA, czyli planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie, to model zarządzania jakością, który może być wykorzystywany w codziennym zarządzaniu. Cykl ten jest podstawą wielu metod i narzędzi zarządzania jakością, takich jak Six Sigma, Lean Management czy Kaizen.…

GEMBAWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia GEMBAWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje wartość dodana Ciągłe doskonalenie to proces osadzony w codziennych ramach analizowania wydajności, identyfikowania możliwości i wprowadzania stopniowych zmian w procesach, produktach i postępowaniu personelu. Podejmowanie decyzji na podstawie danych…

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.