fbpx ...

Efekty uzyskane dzięki zastosowaniu Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów

Redukcja LT reklamacji
0 %
Redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją
0 %
Zwiększenie wolumenu produkcji
0 %
Uwolnienie powierzchni magazynowej
0 %

JAKA JEST CENA JAKOŚCI?

SZAŁWIŃSKI.
DANIEL SZAŁWIŃSKI.

Jako rasowy Konsultant odpowiem na to pytanie: ‘To zależy’. Od wielu czynników, ale głównie od dojrzałości kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz poziomu świadomości jakościowej zarządzających oraz pracowników. Od ponad 20 lat jestem Pełnomocnikiem Systemów Zarządzania, Konsultantem, Audytorem Kontraktowym oraz pasjonatem Lean Management. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO zajmuję się od początku kariery zawodowej. Dzięki możliwości występowania w trzech rolach jednocześnie mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania – wdrażania, doskonalenia i oceny zewnętrznej. Zaraziłem się wirusem ‘Lean Thinking’ – poszukuję optymalnych rozwiązań, przynoszących wymierne korzyści. Aktywne zaangażowanie wszystkich stron: kierownictwa, personelu oraz przedstawiciela/konsultanta operacyjnego pozwoliło mi osiągnąć konkretne wyniki w obszarach biznesowych, na przykład:
– skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 76%
– redukcja kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
– skrócenie czasu obsługi magazynu o 35%
– zwiększenie wolumenu produkcji o 26%
– skrócenie czasu realizacji produkcji o 22%
15% uwolnionej powierzchni magazynowej.
W każdym projekcie wykorzystuję specjalnie dobrane narzędzia i techniki Lean Management lub Lean Manufacturing, wspierane przez Good Sense (Zdrowy Rozsądek) i Quick Response Management

Quick Improvements & Problem Solving

Poznaj bliżej unikalną metodę Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów

Jak sądzisz?
Dlaczego jedne przedsiębiorstwa deklasują konkurentów w działalności biznesowej, podczas gdy inne borykają się z ciągłymi problemami?
Stosują jakąś tajną metodę zarządzania?
Posiadają jakieś tajne moce?
NIE, nic z tych rzeczy.
Przez ponad 20 lat działalności zawodowej w obszarach zarządzania jakością, produkcją czy usługami, analizowałem systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, z którymi współpracowałem.

I odkryłem wspólny element, łączący przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy.
To
wspólne zaangażowanie w osiąganie efektów.
Zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację jasno zdefiniowanych, zakomunikowanych i zrozumiałych przedsięwzięć biznesowych.
To system zarządzania, który docenia każdą pojedynczą jednostkę.
I umożliwia zaangażowanie w systematyczny rozwój organizacji. 

Co zatem sprawia, że ludziom chce się chcieć?
Szacunek, zaufanie, konsekwencja, komunikacja i działania.
W tym możliwość podejmowania realnych działań,
mających na celu ulepszanie i doskonalenie stanu obecnego.
Jak w sporcie – dochodzenie do doskonałości poprzez ciągłe monitorowanie postępów na treningach i wyznaczanie nowych celów i zadań do osiągnięcia.
Jeżeli zatem czujesz, że w
Twojej firmie Twojej organizacji jest obszar do doskonalenia (z tak jest w każdej organizacji!) to zapraszam Cię do zapoznania się bliżej z unikalną metodą Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów.
Metodę tę stosuję z powodzeniem
od kilku lat – w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
Moi klienci osiągają efekty, o których przedtem nawet nie byli w stanie pomarzyć!

 

Co zatem sprawia, że ludziom chce się chcieć?

Szacunek, zaufanie, konsekwencja, komunikacja i działania.
W tym możliwość podejmowania realnych działań,
 mających na celu ulepszanie i doskonalenie stanu obecnego.
Jak w sporcie – dochodzenie do doskonałości poprzez ciągłe monitorowanie postępów na treningach i wyznaczanie nowych celów i zadań do osiągnięcia.
Jeżeli zatem czujesz, że w 
Twojej firmie Twojej organizacji jest obszar do doskonalenia (z tak jest w każdej organizacji!) to zapraszam Cię do zapoznania się bliżej z unikalną metodą Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów.
Metodę tę stosuję z powodzeniem 
od kilku lat – w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
Moi klienci osiągają efekty, o których przedtem nawet nie byli w stanie pomarzyć!

Na przykład:
76% skrócony czas rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych

62% zredukowane koszty operacyjne zarządzania produkcją

35% skrócony czas obsługi magazynu farb i obsługi linii lakierniczych

26% zwiększony wolumen produkcji

22% skrócony czas realizacji produkcji

Praktycznie w każdym obszarze operacyjnym możliwe jest uzyskanie podobnych wyników.
Wszystko zależy od stopnia zaangażowania wszystkich pracowników w codzienne, systematycznie realizowane drobne działania doskonalące, które sumarycznie pozwalają na uzyskanie spektakularnych wyników.
Metoda 
Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów opiera się na cyklu Deminga – PDCA.
Bazowy arkusz pracy w formacie A3 – podzielony na 6 obszarów funkcjonalnych, inicjuje i inspiruje kreatywność zespołów ciągłego doskonalenia. Angażuje wszystkich pracowników w ciągły, systematyczny rozwój organizacji i doskonalenie procesów operacyjnych.
Pozwala na tak zwane ‘zbieranie nisko wiszących owoców’ czyli eliminowanie na początku najprostszych, najbardziej widocznych problemów organizacyjnych i komunikacyjnych.
Dzięki temu 
rośnie wewnętrzne zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów, ponieważ widzą, że podejmowane działania przynoszą efekty.

Wystarczy, że zadbasz o realizację podejmowanych działań w jak najkrótszym czasie, a zobaczysz jakie będziecie w stanie osiągać wyniki.
Wyniki, które pozwolą
 Ci wygenerować oszczędności liczone w dziesiątkach, a nawet tysiącach złotych rocznie!

Nie zwlekaj!

Poznaj zatem bliżej metodę Szybkich Usprawnień i Rozwiązywania Problemów i zacznij generować oszczędności, pozwalające skutecznie walczyć z rosnącymi kosztami materiałów, energii i inflacji!

Pobierz WORKSHEET – bazowy arkusz metody QIPS!

WORKBOOKu znajdziesz szczegółowy opis metody – krok po kroku rozpisane procedury działania.

A jeżeli potrzebujesz wsparcia – oferuję Ci indywidalne wsparcie w cyklicznych Warsztatach – WORKSHOPS!

Jeszcze dziś zacznij działać w Szybkich Usprawnieniach i Rozwiązywaniu Problemów!

NIE ZWLEKAJ!
Czas jest zasobem nieodnawialnym!
Każdy z nas ma go dokładnie tyle samo – 1440 minut na dobę i żadna z niewykorzystanym minut nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy!
Zdobądź przewagę nad konkurencją, dzięki Szybkim Usprawnieniom i Rozwiązywaniu Problemów!

WORKSHEET

Prosty, skuteczny, niezawodny arkusz QIPS

WORKBOOK

Krok po kroku - metodologia działania

WORKSHOPS

Indywidualny Program dostosowany do Ciebie

BLOG

SAFETYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia SAFETYWALK – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka...

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆ Identyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować...

Cykl PDCA

TOOLBOX Ciągłego doskonalenia Cykl PDCA, czyli planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie, to model zarządzania jakością, który może być wykorzystywany w...

BLOG

SAFETYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia SAFETYWALK – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka...

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆ Identyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować...

Cykl PDCA

TOOLBOX Ciągłego doskonalenia Cykl PDCA, czyli planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie, to model zarządzania jakością, który może być wykorzystywany w...

GEMBAWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia GEMBAWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje wartość dodana Ciągłe doskonalenie to proces osadzony w codziennych...
0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.